4 Nations Chess League, Division 4, Rd 7:

Barnet Knights 3 vs Watford 2 2019-04-13

BoardBarnet Knights 3 Watford 2
1Carter, Gavin (1452)0 - 1Vig, Sanjay (1540)
2Karpe, Reya (1412)0 - 1Tathare, Sandesh (1487)
3Willmoth, Kate (1412)0 - 1Morrell, Sean (1487)
4Ibrahim, Amir (1300)1 - 0Mehta, Kaveer (1375)
5Nakano, Kazumasa (1270)0 - 1Dasgupta, Avyukt (1255)
6Dave, Dirghayush J (1172)1 - 0Tharkabhushanam, Anirvin (1225)
Total Score 2 - 4