Hillingdon League, Division X:

Harrow Juniors vs Watford Juniors 2022-01-13

BoardHarrow Juniors Watford Juniors
1Kyal Shah (1527)1 - 0Maanav Nagda (1561)
2Naavra Parikh (1408)1 - 0Dhairya Kataria (1060)
3Arthur Cann (e1152)0 - 1Ananya Patel (936)
4Kritagya Dahal (e1075)0.5 - 0.5Gautam Sriram (1141)
5Alexander Horwood (??) (e739)1 - 0Aashna Patel (916)
Total Score 3.5 - 1.5