Friendly rapidplay match, rd 1:

Watford Jrs vs St Albans Jrs 2023-09-25

BoardWatford Jrs St Albans Jrs
1 Dasgupta, Avy (2014) 0.5 - 0.5 Maton, Emily (1862)
2 Sidana, Rishabh (1748) 1 - 0 Ball, Katie (1617)
3 Saujani, Maya (1494) 0 - 1 Ball, Charlie (1523)
4 Sriram, Gautam (1377) 0 - 1 Cowan, James (1488)
5 Patel, Ananya (1411) 0 - 1 Uflund, Mikhail (1461)
6 Takhar, Jasdeep (1391) 1 - 0 Ebbutt, Samuel (1364)
7 Kataria, Dhairya (1362) 1 - 0 Owladi, Dara (1334)
8 Patel, Aashna (1189) 0.5 - 0.5 Leung, Anthony (1273)
9 Scally, Jasper (1155) 0.5 - 0.5 Shaporenkov, Robert (1300)
10 Shah, Prem (1129) 0 - 1 Vayzert, Darya (1271)
11 Mandalia, Akshay (1171) 1 - 0 Vleju, Alex (1148)
12 Saujani, Milan (1111) 0 - 1 Jardzioch, Ernest (1112)
13 Bansal, Ayush (952) 1 - 0 Demura, Dmitri (e1000)
14 O'Brien, Lewis (1012) 1- 0 Wong, George (955)
15 Khandelwal, Akshaj (1360) 1 - 0 Owladi, Maya (909)
16 Pennant-Shah, Eevan (809) 0 - 1 Ufland, Maximillian (888)
17 Bishop, Harvey (773) 0.5 - 0.5 Turville-Kingsbury, Jack (768)
Total Score   9 - 8